Dự án - Thương mại

CÔNG TY NỆM – GỌI VỐN 15 TỶ – LỢI NHUẬN TRUNG BÌNH 20%
CÔNG TY NỆM – GỌI VỐN 15 TỶ ... Ngành Nghề: Sản xuất Số vốn cần gọi: 15 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN TỔ CHỨC HỘI CHỢ CUỐI TUẦN
DỰ ÁN TỔ CHỨC HỘI CHỢ CUỐI TUẦN Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: ~ 1 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUÀ TẶNG MẠ VÀNG
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUÀ TẶNG MẠ VÀNG Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: 50 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG SÀN CHO VAY VỐN
DỰ ÁN XÂY DỰNG SÀN CHO VAY VỐN Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: 200 tỷ
TP.HCM Đã gọi 48 tỷ
Xem chi tiết →
DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: 20 tỷ
TP.HCM Đã thành công
Xem chi tiết →
DỰ ÁN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SỈ
DỰ ÁN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SỈ Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG
DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HÀNG TIÊU... Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN CHUỖI HỆ THỐNG SPA
DỰ ÁN CHUỖI HỆ THỐNG SPA Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG TIÊU DÙNG
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG TIÊU... Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
Hà Nội Đang gọi vốn
Xem chi tiết →