Dự án - Công nghệ

ĐỒ CHƠI THÔNG MINH DÀNH CHO TRẺ EM
ĐỒ CHƠI THÔNG MINH DÀNH CHO TRẺ EM Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 4 TỶ
TP. HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
INTELLIGENT ASSISTANT FOR BUSINESS
INTELLIGENT ASSISTANT FOR BUSINESS Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 4 TỶ
TP. HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN INTELLIGENT AND GREEN TECHNOLOGY
DỰ ÁN INTELLIGENT AND GREEN TECHNOLOGY Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 4 TỶ
TP. HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT
DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT Ngành Nghề: Công Nghệ Số vốn cần gọi: 14 tỷ
TP.HCM Đã gọi 4 tỷ
Xem chi tiết →
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN – CÔNG NGHỆ AI– GỌI VỐN 113 TỶ CHO 10% CỔ PHẦN
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN – CÔNG NG... Ngành Nghề: Bất động sản Số vốn cần gọi: 113 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
REFERAL MARKETING APP – GỌI VỐN 3 TỶ /15% CP
REFERAL MARKETING APP – GỌI VỐN 3 TỶ ... Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 3 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG NỀN TẢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG NỀN T... Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: 100 tỷ
Hà Lan Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
A NEXT GENERATION OF BITCOIN AND ETHEREUM
A NEXT GENERATION OF BITCOIN AND ETHE... Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 100 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BLOCKCHAIN
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BLOCKCHAIN Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →