Dự án

DỰ ÁN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SỈ MỸ PHẨM
DỰ ÁN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SỈ MỸ PHẨM Ngành Nghề: Mỹ phẩm Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN CHUỖI HỆ THỐNG SPA
DỰ ÁN CHUỖI HỆ THỐNG SPA Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN KINH DOANH NGÀNH MUỐI
DỰ ÁN KINH DOANH NGÀNH MUỐI Ngành Nghề: Nông nghiệp Số vốn cần gọi: Liên hệ
Ninh Thuận Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG TIÊU DÙNG
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG TIÊU... Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
Hà Nội Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN ỨNG DỤNG NGƯỜI GIÚP VIỆC
DỰ ÁN ỨNG DỤNG NGƯỜI GIÚP VIỆC Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 5 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG LÀNG SINH THÁI
DỰ ÁN XÂY DỰNG LÀNG SINH THÁI Ngành Nghề: Du lịch Số vốn cần gọi: 60 tỷ
Lý Sơn Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ MUA SẮM
DỰ ÁN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ MUA SẮM Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 2 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →