Dự án

DỰ ÁN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐEO THÔNG MINH
DỰ ÁN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐEO THÔNG MINH Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
Châu Âu Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍN DỤNG
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN CHO CƠ SỞ D... Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
Hàn Quốc Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: 20 tỷ
TP.HCM Đã thành công
Xem chi tiết →
DỰ ÁN SÀN GIAO DỊCH TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ BLOCKCHAIN
DỰ ÁN SÀN GIAO DỊCH TÀI SẢN KỸ THUẬT ... Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
Hàn Quốc Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG ĐẶT XE
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG ĐẶT XE Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
Ai Cập Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO CÁC GIAO DỊCH BLOCKCHAIN
DỰ ÁN NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO ... Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
Đức Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
DỰ ÁN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SỈ
DỰ ÁN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SỈ Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG
DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HÀNG TIÊU... Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →