Dự án

DỰ ÁN GIAO HÀNG KHU VỰC NỘI THÀNH
DỰ ÁN GIAO HÀNG KHU VỰC NỘI THÀNH Ngành Nghề: Vận tải Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM TRẮNG DA
DỰ ÁN THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM TRẮNG DA Ngành Nghề: Mỹ phẩm Số vốn cần gọi: 5 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN TỔ CHỨC HỘI CHỢ CUỐI TUẦN
DỰ ÁN TỔ CHỨC HỘI CHỢ CUỐI TUẦN Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: ~ 1 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUÀ TẶNG MẠ VÀNG
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUÀ TẶNG MẠ VÀNG Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: 50 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN CHUYÊN GIA CÔNG MỸ PHẨM
DỰ ÁN CHUYÊN GIA CÔNG MỸ PHẨM Ngành Nghề: Mỹ phẩm Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG SÀN CHO VAY VỐN
DỰ ÁN XÂY DỰNG SÀN CHO VAY VỐN Ngành Nghề: Thương mại Số vốn cần gọi: 200 tỷ
TP.HCM Đã gọi 48 tỷ
Xem chi tiết →
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG NỀN TẢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
DỰ ÁN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG NỀN T... Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: 100 tỷ
Hà Lan Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
A NEXT GENERATION OF BITCOIN AND ETHEREUM
A NEXT GENERATION OF BITCOIN AND ETHE... Ngành Nghề: Công nghệ Số vốn cần gọi: 100 tỷ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BLOCKCHAIN
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BLOCKCHAIN Ngành Nghề: Blockchain Số vốn cần gọi: Liên hệ
TP.HCM Đang gọi vốn
Xem chi tiết →