BẠN CẦN NGUỒN VỐN

 • Bạn có ý tưởng kinh doanh tốt
 • Bạn có khả năng quản lý kinh doanh
 • Bạn là startup cần vốn để khởi nghiệp kinh doanh
 • Bạn là doanh nghiệp cần vốn để duy trì và phát triển
 • Bạn đang gặp khó khăn khi tìm nguồn vốn đầu tư
 • Bạn không biết làm cách nào để gọi vốn đầu tư
 • Bạn đang loay hoay với những khó khăn của
  doanh nghiệp

BIGFUND SẼ HỖ TRỢ BẠN

 • Tiếp cận và kết nối với các nhà đầu tư, quĩ đầu tư
 • Gia tăng vị thế doanh nghiệp
 • Khai thác ý tưởng kinh doanh mới
 • Gia tăng độ nhận diện thương hiệu
 • Tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao

CHÚNG TÔI CÓ

Hệ thống các quĩ đầu tư trong nước và quốc tế

Hệ thống nhà đầu tư đa lĩnh vực

Hệ thống chuyên gia đầu ngành

Giới hạn gọi vốn cao

Lĩnh vực hỗ trợ đa dạng

QUY TRÌNH LÀM VIỆC ĐƠN GIẢN

 1. Tiếp nhận thông tin
 2. Thỏa thuận hợp tác
 3. Kết nối đầu tư
 4. Theo dõi tiến độ đầu tư

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC