Đăng vào ngày 06.05.2019 | Bởi admin

Các giai đoạn gọi vốn một startup thường trải qua trước IPO

Tiền là một trong những yếu tố sống còn với bất kỳ startup nào. Để đưa ý tưởng của mình thành mô hình kinh doanh hiệu quả, nhà sáng lập có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như gia đình, bạn bè, quỹ đầu tư.

Hầu hết các startup đều trải qua quá trình gọi vốn để xây dựng và phát triển dự án. Số vòng huy động của mỗi công ty trước khi IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) có thể khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. Dưới đây là những vòng gọi vốn cơ bản mà một startup phát triển suôn sẻ thường trải qua.

Hiện BIGFund đang nhận hồ sơ tham gia pitching :
• Hạn cuối nhận file pitch deck: 12/05
• Lĩnh vực tập trung: Công nghệ/ Cơ khí/ Điện tử viễn thông/ Công nghệ 5G
• Giai đoạn: early stage
• Tổng giá trị đầu tư: 10 TỶ